Malarstwo
Malarstwo rodzajowe

Malarstwo rodzajowe

Do grupy powszechnie wybieranych typów przedstawień malarskich zaliczyć należy między innymihttp://rankingac.com.pl malarstwo rodzajowe. Jest to nic innego jak specyficzna forma tworzenia przedstawień artystycznych bazująca na etymologicznie francuskim określeniu peinture de genre. Jest to zupełnie niezależny gatunek wyodrębniany wśród wielorakich gatunków malarskich, a jego cechą szczególną okazuje się by przedstawianie rozmaitej tematyki dotyczącej codziennego funkcjonowania człowieka w sposób zupełnie naturalny. Biorąc ten temat przewodni pod uwagę, należy nadmienić, iż malarstwo rodzajowe koncentruje się zwłaszcza na zaprezentowaniu w formie malowideł obrzędów, obyczajów, rytuałów, życia wiejskiego, ale i miejskiego, pracy w różnorodnych jej formach, zabawy i rekreacji, wypoczynku, obowiązków domowych.

obraz przedstawia namalowaną ulicę z XIX wieku
Warto także dodać, że akurat w przypadku malarstwa rodzajowego w grę wchodzi charakterystyczny podział na kilka specyficznych wariantów. W szczególności należy wspomnieć o znanych już w okresie starożytności mozaikach i freskach, które były przedstawieniami typowymi na przykład na wazach na przykład etruskich oraz greckich. Dodatkowo, nie zapominajmy również i o tym, że malarstwo rodzajowe było typowe dla okresu średniowiecznego, kiedy to tworzono tak zwane miniatury rodzajowe. Nie zapominajmy też o tym, że w malarstwie renesansowym sporo tematyki rodzajowej przedstawili Grecy oraz Francuzi i Włosi, którzy w zasadzie rozwinęli ten temat na dobre. W wieku osiemnastym z kolei pojawił się specyficzny podział na dwie podstawowe odmiany malarstwa rodzajowego a mianowicie sielankowe oraz sceny ogrodowe i sceny moralizatorskie. Największy szczyt zaciekawienia malarstwem rodzajowym przypadł natomiast na drugą połowę dziewiętnastego wieku.
Artykuł dzięki: velox spray