Malarstwo rodzajowe
Malarstwo rodzajowe

Malarstwo rodzajowe

Do grupy powszechnie wybieranych typów przedstawień malarskich zaliczyć należy między innymi malarstwo rodzajowe. Jest to nic innego jak specyficzna forma tworzenia przedstawień artystycznych bazująca na etymologicznie francuskim określeniu peinture de genre. Jest to zupełnie niezależny gatunek wyodrębniany wśród wielorakich gatunków malarskich, a jego cechą szczególną okazuje się by przedstawianie rozmaitej tematyki dotyczącej codziennego funkcjonowania człowieka w sposób zupełnie naturalny. Biorąc ten temat przewodni pod uwagę, należy nadmienić, iż malarstwo rodzajowe koncentruje się zwłaszcza na zaprezentowaniu w formie malowideł obrzędów, obyczajów, rytuałów, życia wiejskiego, ale i miejskiego, pracy w różnorodnych jej formach, zabawy i rekreacji, wypoczynku, obowiązków domowych.

obraz przedstawia namalowaną ulicę z XIX wieku
Warto także dodać, że akurat w przypadku malarstwa rodzajowego w grę oc porównanie ofert wchodzi charakterystyczny podział na kilka specyficznych wariantów. W szczególności należy wspomnieć o znanych już w okresie starożytności mozaikach i freskach, które były przedstawieniami typowymi na przykład na wazach na przykład etruskich oraz greckich. Dodatkowo, nie zapominajmy również i o tym, że malarstwo rodzajowe było typowe dla okresu średniowiecznego, kiedy to tworzono tak zwane miniatury rodzajowe. Nie zapominajmy też o tym, że w malarstwie renesansowym sporo tematyki rodzajowej przedstawili Grecy oraz Francuzi i Włosi, którzy w zasadzie rozwinęli ten temat na dobre. W wieku osiemnastym z kolei pojawił się specyficzny podział na dwie podstawowe odmiany malarstwa rodzajowego a mianowicie sielankowe oraz sceny ogrodowe i sceny moralizatorskie. Największy szczyt zaciekawienia malarstwem rodzajowym przypadł natomiast na drugą połowę dziewiętnastego wieku.
Artykuł dzięki: