Akty

Spośród wielorakich typów różnorodnych przedstawień malarskich, na szczególne uznanie zasługują akty. Są to obrazy, jakie ze swego nazewnictwa łączą się z łacińskim określeniem actus, czyli w dosłownym tłumaczeniu czynić, działać, tworzyć. W każdym razie w akcie chodzi o swego rodzaju aktywność. Musimy nadmienić, że jest to forma prezentacji sylwetki człowieka, a w zasadzie mówi się tu o podziale na szereg […]

Portrety

Jako portret w kontekście czystej sztuki malarskiej czy fotograficznej rozumie się przede wszystkim konterfekt, czy też jak ktoś woli – po prostu podobiznę. Pojęcie portretu z kolei, czysto etymologicznie, wywodzi się z języka francuskiego, gdzie tłumaczone jest jako portrait czy też łacińskiego określenia protrahere. W praktycznym, dosłownym rozumieniu jest to wydobywanie światła dziennego, prezentowanie, naśladowanie, wyjawianie i uwypuklanie. Patrząc na […]

Podział obrazów portretowych

Wśród rozlicznych wariantów malowideł jakie zasługują na szczególne wyróżnienie, warto wspomnieć przede wszystkim o obrazach typu portrety, które jak chyba każdy czytający niniejszy tekst doskonale wie – tworzone są po to, aby zaprezentować sylwetkę konkretnej osoby, czy też grupy osób. Biorąc tenże czynnik pod uwagę należy mieć na względzie fakt, iż na tle szeregu wielorakich malowideł, obrazy portretowe są zdecydowanym […]

Pejzaż

Z języka francuskiego paysage, czyli dosłownie nasz polski pejzaż – jeden z najbardziej ciekawie prezentujących się typów i gatunków malarskich w sztuce. Bazuje na malarstwie typowo krajobrazowym, a więc opartym na prezentacji panoramy, krajobrazu czy też widoku i otoczenia najczęściej typowo miejskiego. Biorąc to pod uwagę, wydziela się kilka charakterystycznych rodzajów pejzaży i temu poświęcony zostanie niniejszy wirtualny poradnik. W […]