Weduta
Weduta

Weduta

Czy kojarzysz włoskie określenie veduta? Odnosi się ono w dosłownym tłumaczeniu przede wszystkim do widoku i panoramy. W zasadzie nie ma się co dziwić, że właśnie to słowo wykorzystane zostało do nazewnictwa jednego z bardzo popularnych i mających długoletnią tradycję rodzaju gatunku malarskiego jakim jest rysunek czy też obraz. Warto zwrócić uwagę na fakt, że nierzadko vedutą czy też używając spolszczonej www.ocdlamlodych.pl wersji – wedutą – określa się między innymi ryciny. Niemniej jednak, bez względu na charakter i sam typ artystyczny, zawsze mianem weduty określa się pejzaże, widoki miejskie, nierzadko uchwycone zostają na nim fragmenty miast, ale także i ogólne panoramy. Dodatkowymi określeniami, nieco bardziej nowoczesnymi, na wedutę okazuje się prospekt.

Obraz w ramie przedstawia wiejski krajobraz
Bardzo często zdarza się, iż weduta łączy elementy kompozycyjne malarskie charakterystyczne dla architektury rzeczywistej oraz równie wiele ciekawych fragmentów jakie wpisują się w architekturę fantastyczną. Mniej powszechne, ale także dopuszczalne w ramach omawianego tu gatunku okazują się kompozycje wyłącznie fantastyczne, nierealne. Warto także nadmienić, iż wiele panoram zwanych wedutami bazuje na prospektach, czyli z języka łacińskiego prospectus, a więc w dosłownym, wolnym tłumaczeniu – widok. W szczególności na przełomie dwóch stuleci, to jest wieku siedemnastego i osiemnastego doszło do wprowadzenia na stałe tematu widoku jako weduty i tym określeniem wówczas się posiłkowano. Warto nadmienić, że słowo panorama z kolei, także nieobce malarstwu i sztuce w ogóle, pochodzi od greckiego terminu pan horama, czyli cały/ pełny widok.
Artykuł dzięki: