Batalistyka
Batalistyka

Batalistyka

Batalistyka nawiązuje do walk, bitew jakie toczone są między innymi w wymiarze historycznym, a więc są maksymalnie zgodnie z tym, co faktycznie wydarzyło się w dziejach ludzkości. Celem nadrzędnym jest tu zaprezentowanie na płótnie scen bitewnych oraz oblężeń a także niekiedy prezentowane były wtedy pochody wojenne i życie w obozach.
Bardzo często nie tylko obrazy typowo malarskie kwalifikowane są jako batalistyka. Równie obowiązkowe ubezpieczenie oc powszechnie są one wykorzystywane w grafice. Dodatkowo, termin batalistyka jest znany w sztuce generalnie, bowiem czerpie się go także z filmu i literatury.

obraz przedstawia namalowaną ulicę z XIX wieku

Warto nadmienić, że pierwsze batalistyczne przedstawienia malarskie pojawiły się prawdopodobnie na obszarze starożytnej Grecji a potwierdzeniem tego są przede wszystkim greckie wazy, jakie przedstawiają tego fizjosport.krakow typu sceny. Co więcej, warto także nadmienić, iż sporo o batalistykę mówiło się w szóstym wieku przed naszą erą. Co więcej, nie zapominajmy również, że w czasach zwanych hellenistycznymi skupiano się nie tyko na wydarzeniach stricte historycznych co również na walkach mitologicznych. To też uwidocznione zostaje w batalistycznych obrazach. Ogólnie rzecz biorąc warto wspomnieć, że w okresie średniowiecza sceny tu opisywane bazowały na sensie alegorycznym. Było to ilustrowanie grzechów, cnót, etycznych zasad moralnego postępowania. Bardzo powszechna batalistyka stała się natomiast mniej więcej w okresie początków renesansu, kiedy to nastąpił rozkwit tego gatunku. Najwięcej w dziedzinie batalistyki pojawiło się natomiast w wieku dziewiętnastym, a to za sprawą takowych artystów znanych powszechnie jak Juliusz Kossak, Wojciech Kossak, Józef Brandt, czy też Jan Matejko.
Artykuł dzięki: